ERASMUS

Estudia a l’estranger i descobreix el món

Professionalitza't

DUAL

Estudia a la vegada que treballes

L'FP DUAL EN XIFRES!

GRADUATS EN FP DUAL

2021

jo escullo FP DUAL, i tu?

TESTIMONIS DUAL

PREGUNTES FREQÜENTS

Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

En principi el centre educatiu quan ofereix la formació professional en modalitat dual ja té empreses col·laboradores, però l’alumnat pot proposar altres empreses que, si es considera adient, s’integrarien en el projecte amb la signatura d’una addenda al corresponent conveni de col·laboració.

La comissió de seguiment del conveni consensua els criteris generals per a l’accés de l’alumnat a l’alternança a l’empresa. Aquests criteris han de tenir un component formatiu.

Pot ser contractat o bé rebre una beca formativa.

Millor l’opció de contracte, per la condició de treballador de l’alumne, per un major compromís de les empreses, pels avantatges i bonificacions a les empreses i pels avantatges per l’alumnat