Cicle Formatiu Grau Mitjà en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

TIPUS

Grau Mitjà

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

mòduls professionals

 • Organització de l’atenció de les persones en situació de dependència
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en comunicació
 • Destreses Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Organització de l’atenció de les persones en situació de dependència
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en comunicació
 • Destreses Socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

start to work!

sortides professionals

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis
 • Cuidador/a en centres d'atenció psiquiàtrica
 • Assistent per a l'atenció personal de persones amb discapacitat
 • Assistent personal
 • Assistent d'atenció domiciliària
 • Treballador/a familiar
 • Gerocultor/a
 • Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència en institucions
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat
 • Auxiliar d'ajuda a domicili
 • Auxiliar de tutela
 • Vetllador/a-monitor/a de suport
 • Teleoperador/a de teleassistència

professionalitza't amb DUAL

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

En construcció

altres cicles formatius que et poden interessar