CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

TIPUS

Grau Superior

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

mòduls professionals

start to work!

sortides professionals

professionalitza't amb DUAL

altres cicles formatius que et poden interessar