CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

ORIENTACIÓ: COMERCIAL DE L’AUTOMOCIÓ

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Comerç i Màrqueting

TIPUS

Grau Superior

 

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

mòduls professionals

 • Aparadorisme i disseny d’espais comercials
 • Gestió de productes i promocions en el punt de venda
 • Gestió Econòmica i financera de l’empresa
 • Investigació comercial
 • Logística d’aprovisionament
 • Logística d´emmagatzematge
 • Organització d’equips de venda
 • Polítiques de màrqueting
 • Tècniques de venda i negociació
 • Anglès
 • Màrqueting digital
 • Atenció al client , consumidor i usuari
 • Projecte de gestió de vendes i espais comercials
 • Comercialització de vehicles
 • Formació en centres de treball
 • Aparadorisme i disseny d’espais comercials
 • Gestió de productes i promocions en el punt de venda
 • Gestió Econòmica i financera de l’empresa
 • Investigació comercial
 • Logística d’aprovisionament
 • Logística d´emmagatzematge
 • Organització d’equips de venda
 • Polítiques de màrqueting
 • Tècniques de venda i negociació
 • Anglès
 • Màrqueting digital
 • Atenció al client , consumidor i usuari
 • Projecte de gestió de vendes i espais comercials
 • Comercialització de vehicles
 • Formació en centres de treball

start to work!

sortides professionals

 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat/da de botiga
 • Encarregat/da de secció d'un comerç
 • Venedor/a tècnic/a
 • Coordinador/a de comercials
 • Supervisor/a de telemàrqueting
 • Especialista en marxandatge (merchandiser)
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador/a d'espais comercials
 • Responsable de promocions en el punt de venda
 • Especialista en implantació d'espais comercials

professionalitza't amb DUAL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

En construcció

altres cicles formatius que et poden interessar