CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL

Disponible en:

HORARI

De tarda – 15:15 – 21:35

DURADA

2000 hores 

2 cursos acadèmics

FAMILIA

Comerç i Màrqueting

TIPUS

Grau Superior

Formació

Al centre educatiu

Al centre de treball

competència general

Desenvolupa les activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i gestiona un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Cicle formatiu amb impuls de les llengües estrangeres

mòduls professionals

 • Gestió administrativa del comerç internacional (Mòdul impartit íntegrament en anglès - impuls de les llengües estrangeres. 5h/setmana)
 • Finançament Internacional
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa
 • Transport internacional de mercaderies
 • Logística d’emmagatzematge
 • Màrqueting internacional
 • Sistemes d'informació de mercats
 • Negociació internacional
 • Comerç digital
 • Anglès curricular
 • Anglès tècnic (impuls de les llengües estrangeres)
 • Francès tècnic (impuls de les llengües estrangeres)
 • Francès curricular
 • Projecte de comerç internacional
 • Formació en centres de treball
 • Gestió administrativa del comerç internacional
 • Finançament Internacional
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa
 • Transport internacional de mercaderies
 • Logística d’emmagatzematge
 • Màrqueting internacional
 • Sistema d'Informació de Mercats
 • Negociació internacional
 • Comerç digital
 • Anglès
 • Francès
 • Projecte de comerç internacional
 • Formació en centres de treball

start to work!

sortides professionals

 • Tècnic/a en comerç exterior
 • Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances
 • Tècnic/a en administració de comerç internacional
 • Assistent/a o adjunt de comerç internacional
 • Agent de comerç internacional
 • Tècnic/a de màrqueting internacional
 • Tècnic/a de màrqueting digital internacional
 • Tècnic/a de venda internacional

professionalitza't amb DUAL

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

En construcció

altres cicles formatius que et poden interessar