DUAL + INS MONTSERRAT ROIG

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

TESTIMONIS FP DUAL

Objectius fp dual

a qui s'adreça?

Empreses

A les empreses que vulguin involucrar-se activament en el procés formatiu dels futurs professionals per tal de detectar talent i disposar així d’un sistema de selecció i provisió de personal qualificat més adaptat a les seves tecnologies i processos productius.

centre educatiu

A la persona/entitat titular del centre docent que valori desenvolupar la formació professional en modalitat dual. 

aprenent

A l’alumnat de Formació Professional disposat a compatibilitzar la formació i una activitat a l’empresa relacionada amb la seva formació. Es recomana la majoria d’edat en determinats entorns.

Quins són els beneficis?

Empreses

centre educatiu

aprenent